Specialister inden for installation, vedligeholdelse og service af vores opvarmningssystemer

Rådgivning, salg, installation og kundeservice udelukkende gennem Viessmanns fagkyndige partnere, som vi uddanner regelmæssigt, og som kender vores produkter.


Profitér af Deres fagkyndige partners omfattende servicetilbud
 

  • Gratis, uforpligtende og individuel rådgivning også direkte på stedet
  • Beregning af varme-/varmtvandsbehovet for Deres husholding/ejendom
  • Konkrete anbefalinger til, hvilken varmekilde – olie, gas, solvarme, træ, luft- og jordvarme – der er bedst egnet til Deres bygge- eller moderniseringsprojekt
  • Informationer om økonomiske muligheder ved kombination af flere energikilder
  • Kontrol af skorstenen, efter aftale med skorstensfejeren, mht. kompatibilitet med en ny kedel samt mht. opfyldelse af lovforskrifter
  • Anskuelig beregning af mulige varmeomkostningsbesparelser ved modernisering
  • Informationer om statslige støttemidler samt hjælp til at søge disse
  • Beregning af amortiseringstiden for Deres nye varmeanlæg